σαλιγκαρια

Παραγωγικά αποτελέσματα εκτροφής σαλιγκαριών 2012

 Παραγωγικά αποτελέσματα εκτροφής σαλιγκαριών και προβλήματα του κλάδου της σαλιγκαροτροφίας.

sali5000

..Για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για την παραγωγή σαλιγκαριών από μονάδες εκτροφής, θα πρέπει να γίνουν μετρήσεις-καταγραφές για αρκετά χρόνια, να υπάρχουν αποτελέσματα από μεγάλο δείγμα μονάδων, το δείγμα να είναι αντιπροσωπευτικό, να εξετάζονται όλα τα είδη εκτροφής, η γεωγραφική κατανομή τους, να λαμβάνονται υπόψη παράγοντες που επέδρασαν δυσμενώς σε κάποια χρονική φάση στην εκτροφή, αλλά και άλλα στοιχεία και διαδικασίες – μεθοδολογίες που θα μας δώσουν μια σαφή και καθαρή εικόνα.

..Κατά τα έτη 2009-2012 μελετήθηκαν αρκετές μονάδες, ιδιαίτερα στην Βόρεια Ελλάδα αλλά και στην υπόλοιπη χώρα και μπορούν να εξαχθούν κάποια πρώτα συμπεράσματα. Στη χώρα μας ως γνωστό εκτρέφεται μόνο το σαλιγκάρι Helix aspersa, που συναντάται με τα δύο υποείδη του, Helix aspersa aspersa (Muller) και Helix aspersa maxima.

..Αναφερόμενοι σε στοιχεία για το έτος 2012, που όμως έχουμε τα ίδια περίπου στατιστικά αποτελέσματα και για τις προηγούμενες χρονιές, μπορούμε να πούμε τα εξής:

ΕΚΤΑΤΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ

Αριθμός Μονάδων που εξετάσθηκαν

Ποσοστό

σε επίπεδο χώρας

Αντιστοιχούσα έκταση

σε στρέμματα

Ποσοστό

σε επίπεδο χώρας

52

35%

318

26%

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ

Αριθμός Μονάδων

που εξετάσθηκαν

Ποσοστό

σε επίπεδο χώρας

Αντιστοιχούσα έκταση

σε στρέμματα

Ποσοστό

σε επίπεδο χώρας

35

31%

46

22%

Τα παραγωγικά αποτελέσματα διαφοροποιούνται ως εξής:

Για την εκτατική εκτροφή

sali8033

 1. Το Ιταλικό μοντέλο εκτροφής για το Helix aspersa aspersa (Muller) γενετικού υλικού προέλευσης Ιταλίας έδωσε πενιχρά αποτελέσματα, από 0-200 κιλά ανά στρέμμα. Ελάχιστοι εκτροφείς που διαφοροποιήθηκαν σε κάποια σημεία από το μοντέλο αυτό πήραν παραγωγή από 200-400 κιλά το στρέμμα.
 2. Το μοντέλο εκτατικής εκτροφής με εισαγωγή γόνου για πάχυνση έδωσε σταθερά αποτελέσματα για το Helix aspersa maxima, από 1.800-3.000 κιλά το στρέμμα. Οι περισσότεροι εκτροφείς παράγουν αυτό το σαλιγκάρι και λιγότεροι το Muller. Λίγες μονάδες εκτατικών εκτροφείων που ασχολήθηκαν με τον κρητικό κοχλιό είχαν μια μέση απόδοση περί τα 600-1.000 κιλά/στρέμμα.

Για την εντατική εκτροφή

Ανάλογα με την τεχνογνωσία που εφαρμόστηκε και το γενετικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε:

 1. Κάποιες μονάδες για όλη την τριετία δεν είχαν καθόλου παραγωγή.
 2. Σημαντικός αριθμός μονάδων σταθεροποίησαν την παραγωγή τους στους 2,0-3,5 τόνους το στρέμμα με προοπτική περαιτέρω αύξησης και κάποιες μονάδες, εξαιρέσεις, πέτυχαν το μέγιστο των 7 τόνων/στρέμμα. Ο Κρητικός κοχλιός (βάρος 9-12γρ.) σε κάποιες καλές – προσεγμένες μονάδες, είχε αποδόσεις από 1-3 τόνους/στρέμμα.

..Η συνολική εκτιμώμενη παραγωγή σαλιγκαριών από εκτροφεία της χώρας μας, σύμφωνα με τις δικές μας προσωπικές εκτιμήσεις είναι της τάξεως:

 • 80-90 τόνων νωπών στεγνωμένων σαλιγκαριών για το έτος 2011 και
 • 200 τόνων νωπών στεγνωμένων σαλιγκαριών για το έτος 2012.

.

sali6050kato

Όσον αφορά τις τιμές που πετυχαίνουν οι εκτροφείς σαλιγκαριών για τα σαλιγκάρια που παράχθηκαν το 2012, μπορούμε να επισημάνουμε τα εξής:

Εσωτερική αγορά

..Στο εσωτερικό της χώρας η ζήτηση προς το παρόν είναι μικρή. Θα πρέπει να αναληφθούν δράσεις διαφήμισης και προβολής του προϊόντος (των σαλιγκαριών), επισημαίνοντας την μεγάλη διατροφική του αξία.

..Ο παραγωγός-εκτροφέας συνήθως αναλαμβάνει ο ίδιος την πώληση του προϊόντος και το διαθέτει στα εστιατόρια, τις ταβέρνες, τα ξενοδοχειακά συγκροτήματα, Σούπερ μάρκετ, ή απ΄ ευθείας στους καταναλωτές, πετυχαίνοντας έτσι μια τιμή περί τα 4,00-5,00€ το κιλό. Κάποιες εταιρείες που αγοράζουν το προϊόν με συμβολαιακή γεωργία, οι τιμές που έδωσαν το 2012 ήταν γύρω στα 3,50-4,00 €.

..Οι μεγάλες μεταποιητικές επιχειρήσεις σαλιγκαριών που βρίσκονται στο Ν. Πέλλας, αγοράζουν σαλιγκάρια της φύσης των ειδών Helix lucorum και Helix pomatia. Οι τιμές που αγοράζουν τα είδη αυτά των σαλιγκαριών για το έτος 2012 είναι:

Helixlucorum: 0,60-0,75 €/κιλό.

Helixpomatia: 0,70-0,85€/κιλό.

..Η προμήθεια των σαλιγκαριών αυτών γίνεται από τις γειτονικές Βόρειες Βαλκανικές χώρες (Σκόπια, Σερβία, Ρουμανία, Κροατία), την Πολωνία, την Λευκορωσία, κ.α.

..Κάποιες από τις Ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις επεξεργασίας σαλιγκαριών έχουν υποκαταστήματα σε γειτονικές χώρες (Σκόπια), όπου εκεί αγοράζεται το προϊόν σε ακόμη χαμηλότερη τιμή (φτηνότερα κατά 0,20€ κατά κιλό), επεξεργάζεται και εμπορεύεται στη συνέχεια από την Ελλάδα.

..Προς το παρόν οι μεταποιητικές αυτές μεγάλες εταιρείες δεν εμπορεύονται σαλιγκάρια από εκτροφείο, λόγω της ακριβής πρώτης ύλης του σαλιγκαριού Helix aspersa.

sali90dd

Εξωτερική αγορά

  Στο εξωτερικό η αγορά θέλει επεξεργασμένο, τυποποιημένο προϊόν. Για το νωπό προϊόν οι τιμές διαφοροποιούνται ανάλογα με την χώρα αποστολής, το είδος του σαλιγκαριού, την ποσότητα πώλησης, την προϋπάρχουσα συμφωνία, την εποχή, κλπ. Οι τιμές κυμαίνονται από 2,50-4,00 € το κιλό.

Στη Γαλλία το μεγαλύτερο μέρος από την παραγόμενη ποσότητα σαλιγκαριών των εκτροφεία μεταποιείται από τους ίδιους τους εκτροφείς. Στην πορεία πωλείται το επεξεργασμένο αυτό προϊόν από τους ίδιους τους παραγωγούς στις λαϊκές, στις πανηγύρεις, κλπ. Υπάρχει δηλαδή καθετοποίηση του προϊόντος, με την δημιουργία των μικρών αυτών μονάδων επεξεργασίας των σαλιγκαριών. Όμως στην Γαλλία οι καταναλωτές γνωρίζουν το σαλιγκάρι, είναι στο διατροφολόγιό τους και έτσι υπάρχει ζήτηση για το προϊόν. Οι μεγάλες μεταποιητικές επιχειρήσεις στη χώρα αυτή, όπως και στην Ελλάδα, μεταποιούν σαλιγκάρια των ειδών Helix pomatia (Βουργουνδίας) και Helix lucorum (σαλιγκάρια που συλλέγονται από τη φύση). Οι μονάδες αυτές είναι εγκαταστημένες είτε στη Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, κλπ, είτε στις Ανατολικές Ευρωπαϊκές χώρες και τα Βαλκάνια. Το ποσοστό επεξεργασίας των σαλιγκαριών Helix aspersa ανέρχεται μόλις στο 10% της όλης επεξεργασμένης ποσότητας σαλιγκαριών στις χώρες αυτές.

..Στην Ιταλία γίνεται μια σημαντική εμπορία – πώληση του νωπού φρέσκου σαλιγκαριού, το οποίο διατίθεται μέσω ιχθυόσκαλας, από τις γενικές λαχαναγορές – λαϊκές, στις γιορτές και τις εκδηλώσεις. Προς το τέλος της άνοιξης και μέσα στον Ιούλιο υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις στην χώρα αυτή. Συνεπώς για να  επιτευχθούν υψηλές τιμές σε κάποιες περιοχές, θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο προϊόν σ΄ αυτές τις περιόδους (τιμή Ιουλίου περί τα  3,50-4,00 €/κ., ενώ τιμή Νοε.-Δεκ. 2,50-3,00€/κ. για τον παραγωγό). Σε άλλες περιοχές της Ιταλίας τα πράγματα μπορεί να είναι αντίθετα σχετικά με την ζήτηση και τις τιμές. Γι΄ αυτό θέλει έρευνα αγοράς. Στην Ιταλία το Maxima πωλείται κατά 0,5€ φτηνότερα  από το Muller. Μεταξύ του φρέσκου προϊόντος που διακινείται στην αγορά της χώρας αυτής, το Helix aspersa αντιπροσωπεύει το 70% των συνολικών πωλήσεων.

sali-meta52

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ. 853/04 (ΕΚ), ΤΜΗΜΑ ΧΙ

Α/Α

Αρ. Έγκρισης

Επωνυμία

Περιοχή

Νομός

Δραστηριότητες

Τηλέφωνο

1

38.K.01

ΠΡΙΣΝΑΛΗΣ ΑΒΕΕ

ΑΚΡΟΛΙΜΝΗ

ΠΕΛΛΑΣ

SPP

23820-61746

2

38.K.02

ΕΣΚΑΡΚΟΜ ΑΕ

(ΣΑΛΙΓΚΑΡ, ΣΑΛΙΚΟΜ)

ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΑ ΣΚΥΔΡΑΣ

ΠΕΛΛΑΣ

SPP

23810-82613

3

38.K.03

ECO FOOD

ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΛΛΑΣ

ΠΕΛΛΑΣ

SPP

23810-31920

4

38.K.04

ΕΥΡΩΡΟΥΣ Α.Ε.

ΣΚΥΔΡΑ ΠΕΛΛΑΣ

ΠΕΛΛΑΣ

SPP

23810-82186

5

38.K.05

ΧΡ.ΠΙΛΤΣΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ

ΔΡΟΣΕΡΟ-ΛΑΚΚΑΣ

ΠΕΛΛΑΣ

SPP

23810-21828

6

01.K.06

ΜΑΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΒΡΟΥ

SPP

25510-89987

SPP = SNAIL PROCESSING PLANT (ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ)

ΠΗΓΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΉΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ, 18-12-2012

sali3060   Επιπλέον μια μικρή μονάδα στο Ρέθυμνο Κρήτης άρχισε να δραστηριοποιείται στον τομέα της μεταποίησης σαλιγκαριών από το τέλος του 2012 και ολοκληρώνεται μια ακόμη μεγαλύτερης δυναμικότητας μονάδα στην Λάρισα και μία στη Θεσσαλονίκη εντός του 2013.

   Η δυναμικότητα επεξεργασίας νωπών σαλιγκαριών των μεγάλων μονάδων που βρίσκονται στη χώρα μας είναι σημαντική και μπορούν οι μονάδες αυτές να αξιοποιήσουν την παραγωγή από τα εκτροφεία, εάν υπάρξει η ανάλογη ζήτηση (για παράδειγμα η εταιρεία ΕΣΚΑΡΚΟΜ ΑΕ έχει δυναμικότητα 3.000 τόνων ετησίως νωπών σαλιγκαριών προς επεξεργασία).

Τα τελικά προϊόντα επεξεργασίας, από τις παραπάνω μονάδες σαλιγκαριών είναι:

 • Βουτυρωμένα, προμαγειρεμένα, κατεψυγμένα σαλιγκάρια (‘a la Bourguignonne’),
 • κρέας σαλιγκαριών κατεψυγμένο,
 • κονσέρβες κρέατος σαλιγκαριών,
 • ημικατεργασμένα προϊόντα σαλιγκαριών κάθε σταδίου παραγωγικής διαδικασίας,
 • πατέ σαλιγκαριών,
 • κενά κελύφη σαλιγκαριών.agrotissa9

..Σε πρόσφατη έρευνα του ΥΠΑΑΤ (2012) με θέμα την επιστροφή των νέων λόγω της κρίσης, από τις πόλεις στην ύπαιθρο και την ενασχόλησή τους στην γεωργία, από αυτούς που δήλωσαν ότι θα ασχοληθούν με την Ζωική Παραγωγή, το 50% δήλωσε ότι θα ήθελε να ασχοληθεί με την σαλιγκαροτροφία. Επομένως ο τομέας αυτός της γεωργίας/κτηνοτροφίας προσελκύει τους νέους που θέλουν να ασχοληθούν με καινοτόμες καλλιέργειες και εκτροφές, οπότε θα πρέπει η Πολιτεία να βοηθήσει και να καθοδηγήσει σωστά τους μελλοντικούς εκτροφείς.

Τα προβλήματα που προέκυψαν κατά την περίοδο που διανύουμε και θέλουν άμεση λύση είναι:

arrow60  Έρευνα της αγοράς. Μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι υπάρχει σήμερα τεχνογνωσία που θα δώσει μια ικανοποιητική στρεμματική απόδοση σε σαλιγκάρια. Το θέμα που τίθεται και απασχολεί σήμερα τους εκτροφείς είναι πλέον η διάθεση του προϊόντος. Η χρήση νωπού προϊόντος στο εξωτερικό είναι μικρή. Η αγορά της Ευρώπης ζητά κύρια μεταποιημένο-επεξεργασμένο-προμαγειρευμένο προϊόν («βουτυράτα»). Μόλις τώρα κάποιοι εκτροφείς κινούνται μεμονωμένα και επενδύουν στη δημιουργία μικρών μονάδων μεταποίησης σαλιγκαριών, για να ικανοποιήσουν την δικιά τους κυρίως παραγωγή. Καλύτερα αποτελέσματα θα υπάρξουν αν γίνουν συλλογικές προσπάθειες για να αξιοποιηθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ποσότητα σαλιγκαριών. Προς τούτο θα πρέπει οι εκτροφείς να οργανωθούν και να συσταθούν κάποιες εταιρικές σχέσεις – ομάδες παραγωγών που θα συγκεντρώσουν την παραγόμενη ποσότητα σαλιγκαριών. Η διαπραγμάτευση με φορείς στο εξωτερικό γίνεται επιτυχώς όταν υπάρχει εκ μέρους των εκτροφέων μια μεγάλη ποσότητα παραγωγής, ποιοτικά ανώτερης – πιστοποιημένης, που να καλύπτει την ζήτηση όλο τον χρόνο. Η επίτευξη μιας σημαντικής ποσότητας (συνεργασία παραγωγών), η κλιμάκωση της παραγωγής και η συνεχής τροφοδοσία της αγοράς, θα ανοίξει «πόρτες» για εξαγωγές αλλά και προς την εσωτερική κατανάλωση.

sali-560arrow60 Ο μεγάλος αντίπαλος για τους εκτροφείς είναι το σαλιγκάρι που συλλέγεται από τη φύση. Ο μεγαλύτερος όγκος μεταποιημένου προϊόντος στην Ευρώπη και στη χώρα μας προέρχεται από το σαλιγκάρι της φύσης που πουλιέται σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Η χώρα μας δυστυχώς εισάγει κάθε χρόνο σαλιγκάρια της φύσης από το εξωτερικό. Όμως, παρέχει ασφάλεια το τρόφιμο αυτό όταν δεν γνωρίζουμε κάτω από ποιες συνθήκες έγινε η εκτροφή του (περιβαλλοντικά υποβαθμισμένες περιοχές με τις όποιες συνέπειες στην διατροφική αλυσίδα);

arrow60 Θεωρούμε πλέον επιβεβλημένη την ενεργή δραστηριοποίηση του ΥΠΑΑΤ για ενέργειες όπως, την διασφάλιση της ασφάλειας των προϊόντων σαλιγκαριού, την θεσμοθέτηση κανόνων μεταποίησης – τυποποίησης και συσκευασίας των τελικών προϊόντων, την δυνατότητα πιστοποίησης προϊόντων σαλιγκαριού και τον καθορισμό προτύπων και κανόνων ποιότητας που θα επιφέρουν αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τελικών προϊόντων (πιστοποιημένο, επώνυμο προϊόν). Επίσης δράσεις όπως την υποχρεωτική καταγραφή-παρακολούθηση των μονάδων εκτροφής σαλιγκαριών, την παροχή της απαραίτητης τεχνογνωσίας τόσο στην εγκατάσταση όσο και στο στάδιο της εκτροφής και εμπορίας, την έγκαιρη χορήγηση της άδειας και ίδρυσης μονάδας εκτροφής σαλιγκαριών και την προώθηση για ένταξη μεταποιητικών μονάδων σαλιγκαριών σε επενδυτικούς κανονισμούς κατά προτεραιότητα. Σημαντικό ρόλο θα παίξει επίσης η προβολή και διαφήμιση των προϊόντων σαλιγκαριού.

..Πάνω σ΄ αυτούς τους άξονες αν κινηθεί το ΥΠΑΑΤ, αλλά και οι εκτροφείς σαλιγκαριών, τότε μόνο θα μιλάμε για καινοτόμο επένδυση και ανταγωνιστικό προϊόν.

sali5000

πηγή: Νικολαϊδης Αβραάμ, Γεωπόνος, υπεύθυνος Oργανισμoύ «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας, συγγραφέας βιβλιου Σαλιγκαροτροφίας, (κλικ)

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s