Δημοσιεύτηκαν οι προδιαγραφές για τα βοσκοτόπια
Κτηνοτροφία

Δημοσιεύτηκαν οι προδιαγραφές για τα βοσκοτόπια

Προδιαγραφές βοσκότοπων …Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β 3557/2014) η ΚΥΑ σχετικά με τις προδιαγραφές και το περιεχόμενο των προσωρινών Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης. …Τα προσωρινά διαχειριστικά σχέδια βόσκησης συντάσσονται: α) για τις Ιδιωτικές εκτάσεις με κύρια χρήση τη βοσκή, από τους ιδιοκτήτες τους και β) για τις Δημόσιες εκτάσεις (Δημοσίου και ΝΠΔΔ), από τις … Συνέχεια

Κτηνοτροφία

παιχνίδια με τους βοσκότοπους εις βάρος των κτηνοτρόφων

      Περίεργα παιχνίδια σε ορισμένους δήμους μεβοσκοτόπια-φιλέτα.    Παιχνίδια που απειλούν το μέλλον της ελληνικής νομαδικής κτηνοτροφίας, καταγγέλλει ο πρόεδρος της Ενωσης Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου, Γιάννης Δεκόλης.         Πάνω από 800 οικογένειες ασχολούνται στη χώρα μας με τη νομαδική κτηνοτροφία, εκτρέφοντας περί τα 400.000 ζώα Ζητεί να υπάρξει πρόβλεψη για την υπαγωγή των βοσκοτόπων στις Περιφέρειες … Συνέχεια