Αποτελέσματα της Απονιτροποίησης
Βιολογικά

Αποτελέσματα της Απονιτροποίησης

     Στην Ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων για την δράση της απονιτροποίησης, εφόσον έχει αξιολογηθεί ο φάκελός σας. Πώς ; Δίνουμαι το ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και τα 4 τελευταία ψηφία της ταυτότητας μας  και μπορούμε να δούμε εάν ενταχθήκαμε στο πρόγραμμα της απονιτροποίησης ή εάν αποριφθήκαμε  και τον λόγο της … Συνέχεια