Περιβάλλον / αγροτικά

Εκδόθηκε η Απόφαση για τις άδειες Γεωτρήσεων

   Δημοσιεύτηκε η απόφαση στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως σχετικά με την  έκδοση άδειας για τις γεωτρήσεις.   Η ημερ/νία κατάθεσης των αιτήσεων είναι :  έως τέλος του έτους.   Διαβάστε αναλυτικά :  Άρθρο 1    Υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού    Άρθρο 2   Προϋποθέσεις χορήγησης αδειών     Άρθρο 3   Yπηρεσίες έκδοσης αδειών    Άρθρο 4 Διαδικασία αδειοδότησης     Άρθρο … Συνέχεια