Απόψεις

Άνοιγμα επαγγέλματος γεωπόνων ή στρουθοκαμηλισμός;

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 65,
48100 ΠΡΕΒΕΖΑ 
e-mail: geoponoiprevezas@gmail.com 
τηλ. 6977094873 
Πρέβεζα 21-4-2013 

Προς: Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Α. Τσαυτάρη       
            Υπουργό Οικονομικών, κ. Γ. Στουρνάρα 

κοιν: ΓΕΩΤΕΕ, ΠΟΓΕΔΥ, ΠΕΓΔΥ, ΠΟΣΕΓ, Συλλόγους Γεωπόνων 

Θέμα: “Άνοιγμα επαγγέλματος γεωπόνων ή στρουθοκαμηλισμός;” 

Με το νομοσχέδιο για την ‘’Τροποποίηση και συμπλήρωση του νομοθετικού πλαισίου ρυθμίσεων συγκεκριμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων ως προς την πρόσβαση και την άσκηση σύμφωνα με το Ν.3919/2011’’ λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και του δημόσιου συμφέροντος και επικαλούμενο την αριθ. 19/VI/2012 γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 3114/Β/26.11.2012), δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις εμπορίας λιπασμάτων και πολλαπλασιαστικού υλικού να απασχολούν υπεύθυνους επιστήμονες με μερική απασχόληση αλλά και κατόχους πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης.
  Όμως, η σχετική γνωμοδότηση δεν προτείνει κατόχους πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης, παρά μόνο αποφοίτους Τ.Ε.Ι, όπου δεν υπάρχει τέτοια νομοθετική πρόβλεψη, με την ουσιαστική πάντα προϋπόθεση, ότι οι τελευταίοι κατέχουν την απαραίτητη εξειδίκευση για την ανάλογη δραστηριότητα. Ας προσπαθήσουμε να καταγράψουμε τις γνώσεις που πρέπει να έχουν οι κάτοχοι πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης εμπορίας λιπασμάτων προκειμένου να διασφαλίζονται οι επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος που αναγνωρίζει και η Επιτροπή Ανταγωνισμού:
1. εδαφολογία
2. φυσιολογία & θρέψη φυτών
3. χημεία (πολλά λιπάσματα είναι εκρηκτικές ύλες)
4. λιπαντικές απαιτήσεις των καλλιεργούμενων φυτών σε συνδυασμό και με τις αποδόσεις τους
5. εκμετάλλευση των θρεπτικών στοιχείων από τα φυτά σε σχέση με τα κλιματικά δεδομένα και τη μέθοδο άρδευσης
6. ερμηνεία εδαφολογικών και φυλλοδιαγνωστικών αναλύσεων και κατάρτιση συνταγής λίπανσης κ.α. 
   Αντίστοιχα, οι κάτοχοι πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού θα πρέπει να γνωρίζουν:
1. τεχνικές αγενούς και εγγενούς πολλαπλασιασμού
 2. τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των καλλιεργούμενων ειδών, ποικιλιών και υβριδίων
3. τις ειδικές εδαφοκλιματικές απαιτήσεις των παραπάνω φυτών και την προσαρμοστικότητά τους στο πολυσύνθετο φυσικό περιβάλλον της χώρας μας
4. την ιδιαίτερη συμπεριφορά (ανθεκτικότητα, ανεκτικότητα, ευπάθεια) του κάθε είδους (& ποικιλίας ή υβριδίου) στους επιβλαβείς οργανισμούς (έντομα, μύκητες, βακτήρια, ιοί, νηματώδεις) αλλά και τη διασπορά και επικινδυνότητα των τελευταίων σε κάθε τοπικό οικοσύστημα στη χώρα μας 
5. προληπτικές μεθόδους κατά της εισόδου και διασποράς των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας
6. θεραπευτικές μεθόδους αντιμετώπισης των εχθρών και ασθενειών του κάθε είδους φυτού 
Χωρίς οι παραπάνω λίστες να εξαντλούν τις γνώσεις που πρέπει να έχουν οι υπεύθυνοι στις επιχειρήσεις εμπορίας λιπασμάτων και πολλαπλασιαστικού υλικού, γίνεται σαφές ότι αυτές δε μπορούν να αποκτηθούν με ένα πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης αλλά μόνο από μια ποιοτική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Όσον αφορά τη δυνατότητα μερικής απασχόλησης του υπεύθυνου επιστήμονα από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), επισημαίνουμε τα εξής: Σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία μικρομεσαίες είναι οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών κάτω από 50 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή, όλες οι σχετικές επιχειρήσεις της χώρας μας. Μια τέτοια μικρομεσαία επιχείρηση μπορεί να διακινήσει 80 εκατομμύρια κιλά νιτρικής αμμωνίας και με λάθος διαχείριση να εξαφανίσει μια πόλη χιλιάδων κατοίκων ή να ρυπάνει χιλιάδες στρέμματα ευαίσθητου οικοσυστήματος. Για ποιες ώρες της ημέρας ισχύουν οι “επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος” και θα πρέπει να υπάρχει υπεύθυνος επιστήμονας και για ποιες όχι; 
Για τις επιπτώσεις στην αγροτική οικονομία, δυστυχώς, δεν χρειάζεται κάποιο ιδιαίτερο επιχείρημα γιατί υπάρχει σαφής και πολύ αρνητική εμπειρία από τις άδειες φυτωριακής επιχείρησης στις οποίες, η Υ.Α. 320698/1987 (ΦΕΚ Β΄ 446) έδωσε τη δυνατότητα μερικής απασχόλησης από το 1987. Το αποτέλεσμα το γνωρίζουν όλοι όσοι ασχολούνται με τη γεωργία και το έχουν χρυσοπληρώσει χιλιάδες αγρότες στη χώρα μας. Πολλοί, συχνά εντελώς άσχετοι με το κρίσιμο αντικείμενο, εκμεταλλεύτηκαν την “ευκαιρία” και απασχολώντας κατ’ επίφαση υπεύθυνο επιστήμονα γέμισαν τα χωράφια με δενδρύλια άσχετου γενετικού υλικού, με ακατάλληλα χαρακτηριστικά για τις συγκεκριμένες περιοχές, με ιώσεις και ασθένειες κάποιες φορές και καραντίνας. Όλα τα παραπάνω ο δενδροκόμος καλλιεργητής τα αντιλαμβάνεται μετά από αρκετά χρόνια κόπων και απώλειας χρημάτων και πόρων (χωραφιών κα.) και είναι συνήθως αργά για να αναζητήσει ευθύνες από τον ευκαιριακό φυτωριούχο. 
Αυτό το καθεστώς θέλει ο νομοθέτης να διευρύνει σε όλη την παραγωγή και διακίνηση πολλαπλασιαστικού υλικού και λιπασμάτων; 
Θεωρούμε ότι τα ουσιαστικά προβλήματα στην παραγωγή και εμπορία λιπασμάτων και πολλαπλασιαστικού υλικού είναι άλλα και με αυτά έχει καθήκον να ασχοληθεί η κυβέρνηση: 
Τις δεκαετίες της έντονης αγροτικής ανάπτυξης λειτουργούσαν στη χώρα 4 παραγωγικές λιπασματοβιομηχανίες. Σήμερα υπολειτουργεί (στο 5%) μόνο μία με τα γνωστά προβλήματα (ιδιοκτησιακό καθεστώς, τεράστιο χρέος). Το αποτέλεσμα το νοιώθει ο αγρότης στην τσέπη του, αφού καλείται να αγοράσει εισαγόμενα λιπάσματα, είτε μικρότερης λιπαντικής αξίας, είτε αυξημένου κόστους. Η απουσία πίστωσης από οποιοδήποτε φορέα, ιδιωτικό ή δημόσιο έρχεται να συμπληρώσει το αδιέξοδο. 
Στο πολλαπλασιαστικό υλικό δέντρων περιγράψαμε ήδη την κατάσταση που επικρατεί και η πλήρης απασχόληση του υπεύθυνου επιστήμονα αλλά και η ενοποίηση και αναδιοργάνωση των ελεγκτικών δημόσιων υπηρεσιών είναι το ελάχιστο που πρέπει να γίνει.    Η δυναμική και πολλά υποσχόμενη καλλιέργεια των κηπευτικών στηρίζεται σε εισαγόμενο πολλαπλασιαστικό υλικό εταιρειών που εκμεταλλεύονται το ολιγοπωλιακό καθεστώς και τιμολογούν αυθαίρετα και πανάκριβα. Στις μεγάλες αροτραίες καλλιέργειες, η ΚΕΣΠΥ (πρώην ΚΥΔΕΠ) που παλιότερα είχε δυναμική παρουσία και δεσπόζοντα ρόλο, τώρα είναι στα πρόθυρα της διάλυσης και οι αξιόλογες ποικιλίες που παρήγαγε έχουν αντικατασταθεί με εισαγόμενες, υπερκοστολογημένες και ελεγχόμενης προσαρμοστικότητας ποικιλίες. 
Καλούμε, λοιπόν, την κυβέρνηση να λάβει πραγματικά υπόψη τις αρχές της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και του δημόσιου συμφέροντος και να μην πειραματιστεί (με μερική απασχόληση και πιστοποιητικά επαγγελματικής κατάρτισης) στον κρίσιμο κλάδο της παραγωγής και εμπορίας λιπασμάτων και πολλαπλασιαστικού υλικού, βάζοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και ασφάλεια αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος και προσδοκώντας ανύπαρκτα οφέλη (για την ανταγωνιστικότητα της γεωργίας, τουλάχιστον) αλλά να προσπαθήσει να επιλύσει τα πραγματικά προβλήματα του χώρου. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ                      ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s