Εύρεση Εργασίας

20.000 θέσεις για Γεωτεχνικούς

   Μία ενδιαφέρουσα πρόταση του  καθηγητή ζωοτεχνίας του ΤΕΙ Λάρισας Δρ. Παναγιώτη Γούλα σχετικά με την δυνατότητα εύρεσης εργασίας σε 20.000 γεωπόνους,  δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΕΓΜΕΣΕ :

«ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 20.000 ΘΕΣΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ  ΤΟΜΕΑ, ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΤΥΧ/ΧΟΥΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ»

  Η πρόταση μου είναι απλή και κοστολογημένη και στηρίζεται στην επιχορήγηση των νέων πτυχιούχων Γεωτεχνικών Επαγγελμάτων ,για την άσκηση του επαγγέλματος των, σε συνδιασμό με την παραγωγή Φυτικών και Ζωικών προϊόντων, τα οποία εισάγει η χώρα μας.
Η Ελλάδα είναι ελλειμματική σε παραγωγή: κρέατος, οσπρίων, γαλακτοκομικών, δημητριακών, ζωοτροφών, αρωματικών φυτών κ.τ.λ, εισάγει περίπου 4 δις ετησίως αγροτικά προϊόντα , με κυρίαρχα τα κρέατα και τα γαλακτοκομικά, γιά τα οποία οι εισαγωγές φθάνουν στα 1,9δις /έτος.

Το Ελληνικό Κράτος για την δημιουργία 20.000 θέσεων εργασίας θα ξοδέψει 1,4δις€ και θα εγγυηθεί δάνεια για μικροεπενδύσεις που προτείνω 690 εκατ/ρια €.

Η κάλυψη της Κρατικής επιχορήγησης 1,4δις€ , θα γίνει σε ένα 6μηνο από την ημερομηνία λειτουργίας των επενδύσεων ( σε 20 μήνες για τις κτηνοτροφικές). Πέραν αυτών θα καλύψει την ανεργία 20.000 νέων Γεωτεχνικών Επιστημόνων, τους οποίους η Πολιτεία τους χρειάζεται για να παράγουν βιοενεργά τρόφιμα, υψηλής προστιθέμενης αξίας για εξαγωγές, εφόσον πιστεούμε οτι, ο Πρωτογενής τομέας είναι ανταγωνιστικός, μπορεί να συμβάλλει και μπορεί να μας βοηθήσει να βγούμε από την κρίση.

 Περιληπτικά οι προτάσεις μου αναλύονται ως εξής:Προτείνω την δημιουργία 20.000 θέσων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα για ανέργους πτυχιούχους Γεωτεχνικών  επαγγελμάτων ως εξής: Χωρίζω τις παραπάνω θέσεις σε 2 κατηγορίες:

Α΄Κατηγορία 10.000 θέσων Γεωτεχνικών Επιστημόνων οι οποίοι θα ασχοληθούν :

 • Με την Επιστήμη τους, που απορρέει από το πτυχίο τους (αναλύω στην επισυναπτόμενη εισήγηση μου) &
 • Με τη παραγωγή φυτικών προϊόντων (σε έκταση 50 στρεμμάτων), που έχω ανάγκη και εισάγω προίόντα ως χώρα ( π.χ φασόλια , φακές, αρωματικά, ζωοτροφές ,κ.τ.λ).

Ο κάθε παραπάνω υποψήφιος θα έχει ένα προϋπολογισμό για τις δύο αναφερόμενες δρασεις 60.000€. Το Κράτος θα τους επιδοτήσει με 60%  για τις δύο αναφερόμενες δράσεις.

Επομένως το Κράτος για τις 10.000 θέσεις εργασίας νέων Γεωτεχνικών Επιστημόνων θα ξοδέψει τα εξής κεφάλαια:

1. 10.000 θέσεις χ 60.000 €/έπιστήμονα= 600.000.000 €

2. Επιχορήγηση 600.000.000 € χ 60% = 360.000.000 €

3. Δάνεια με εγγύηση του Δημοσίου 600.000.000 χ 40%= 240.000.000 €

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΣΤΟ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1. Να ασκεί το επάγγελμα του το οποίο απορρέει από το Πτυχίο του για 8 έτη.

2. Να καλλιεργεί τις εκτάσεις τις οποίες ανέλαβε, με τις συγκεκριμένες καλλιέργειες ή να εκτρέφει τα ζώα ( είδος ζώου σύμφωνα με την σύμβαση του), για 8 χρόνια.

3. Να προσκομίζει κάθε χρόνο, στον ελεγκτικό μηχανισμό τιμολόγια πώλησης, με συγκεκριμένες ποσότητες και ανά είδος.

4. Να προσκομίζει τιμολόγια παροχής υπηρεσιών για το ασκούμενο επάγγελμα του ( ελάχιστο 2.000€/ έτος).

3. Αν κάποιος άλλαξε γνώμη , τότε επιστρέφει τα δάνεια και τις επιδοτήσεις έντοκα και αποχωρεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

   Το Κράτος μπορεί να δώσει την επιχορήγηση ανά έτος, σε χρόνια (6 έτη χ 6.000 €/έτος), για τους ελέγξει καλύτερα. Σε αυτή την περίπτωση το Κράτος θα ξοδεύει ετησίως : 10.000 νέοι επιστήμονες χ 6.000€/έτος 60.000.000€/έτος και για έξι έτη.Το αναφερόμενο ποσό για το Κράτος είναι ασήμαντο, να ξοδέψει 60 εκατ/ρια Ευρώ,όποια κρίση  και να έχει, ακόμη και να ρισκάρει να τα χάσει διότι:

 • 1ον ) Θα καλύψει την ανεργία 10.000 νέων επιστημόνων &
 • 2ον ) Θα παραξουν φυτικά προίόντα τα οποία εισάγει η χώρα και θα μειωθούν οι εισαγωγές.
 • 3ον ) Στοχεύει κανείς να παραχθούν ποιοτικά και πιστοποιημένα προίόντα για εξαγωγές &
 • 4ον ) Το επιστημονικό προσωπικό της χώρας, δεν μεταναστεύει για να βρεί εργασία στο εξωτερικό , αλλά με τις αναφερόμενες δράσεις αναπτύσσει την Οικονομία της Χώρας του, συμβάλλοντας στην Εθνική οικονομία.

Β΄ Κατηγορία 10.000 θέσων Γεωτεχνικών Επιστημόνων οι οποίοι θα ασχοληθούν :

 • Με την Επιστήμη τους, που απορρέει από το πτυχίο τους (αναλύω στην επισυναπτόμενη εισήγηση μου) &
 • Με τη παραγωγή Ζωικών Προϊόντων ,(κρέας και γάλα)• Κοστολογώντας με φθηνά υλικά (μεταλλικές κατασκευές με πάνελ), μικρές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, για να είναι ευέλικτες, λειτουργικές και αυτοδιαχειριζόμενες, στα παρακάτω μεγέθη:

  • ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΚΤΡΟΦΩΝ

  • 25 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής
  • 40 αγελάδες κρεατοπαραγωγής
  • 250 Πρόβατα-250 Αίγες
  • 30 χοιρομητέρες
  • Κονικλοτροφείο των 100
  • Το κόστος της επιχείρησης ανά είδος ζώου θα είναι ως εξής:

  Για αγορά Ζωικού κεφαλαίου, κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων, τοποθέτηση εξοπλισμού, διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου και μεταφορά νερού και ρεύματος , κοστολογήθηκαν στα 150.000 € ανά εκμετάλλευση είδους και αριθμού ζώων , όπως παραπάνω. Λόγου αυτής της ιδιομορφίας και επιπλέον του δεσμευτικού και ρυπαρού επαγγέλματος , προτείνω την επιχορήγηση στο 70% της επένδυσης.

  Επομένως το Κράτος για τις 10.000 θέσεις εργασίας νέων Γεωτεχνικών Επιστημόνων θα ξοδέψει τα εξής κεφάλαια:

 • 10.000 θέσεις χ 150.000 €/έπιστήμονα= 1.500.000.000 €
 • Επιχορήγηση 1.500.000.000 € χ 70% = 1.050.000.000 €
 • Δάνεια με εγγύηση του Δημοσίου 1.500.000.000 € χ 30%= 450.000.000 €

  Το Κράτος μπορεί να δώσει την επιχορήγηση σε δύο έτη (διότι εδώ πρόκειται για επενδύσεις και μπορεί να γίνει μιά μικρή καθυστέρηση) ,απο 525.000.000€ /έτος.

  ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ, ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΣΤΟ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΠΑΡΑΠΆΝΩ.(Λεπτομέρειες στην εισήγηση μου την οποία επισυνάπτω).

Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΑΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ DVM, M.Sc., M.Sc.,PhD,

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΛΑΡΙΣΑΣ &

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε

    πηγή : ΕΓΜΕΣΕ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s