Ελιά

Δακοκτονία Παρωδία

  

     Ως «παρωδία» χαρακτηρίζετε απο τον ΓΕΩΤΕΕ παρ/μα Κρήτης  η φετινή δακοκτονία στο Νησί ,  επισημαίνοντας πως η φετινή απόφαση του Υπ.Αγροτικής Ανάπτυξης εκθέτει την Περιφέρεια Κρήτης που διαβεβαίωνε  καθησυχαστικά ότι η δακοκτονία θα διεξαχθεί ομαλά και  φέτος. 

 Τομεάρχες – Γεωπόνοι

 2012

 Ν.Χανίων

 5

 Ν Ρεθύμνου

 3

 Ν. Ηρακλείου

 6

 Ν.Λασιθείου

 4

Ολόκληρη  η ανακοίνωση του ΓΕΩΤΕΕ Κρήτης :  

    «H ΔΕ του Παραρτήματος Κρήτης του ΓΕΩΤΕΕ έχει βασική της θέση ότι το αντικείμενο της καταπολέμησης του δάκου είναι κυρίως επιστημονικό ήτοι εντομολογικό, γεωργο- οικονομικό, οικολογικό, δημόσιας υγείας, επίσης πολιτικό.
        Όμως τα τελευταία δύο χρόνια δυστυχώς έχει καταστεί αποκλειστικά «οικονομίστικο».! Πέρυσι η υλοποίηση του έργου εξαρτήθηκε από μια υπουργική απόφαση όπου οριζόντια μείωνε το προσωπικό (τομεαρχες γεωπόνους και εργατοτεχνικό προσωπικό) κατα 70% σε σύγκριση με το 2010, το οποίο ήταν επίσης μειωμένο σε σχέση με τα 2009 και φέτος με πρόσφατη αναλογη υπουργική απόφαση (21/6/2012) το προσωπικό μειώνεται σε 50% σε σχέση με πέρυσι (στο Ηράκλειο φέτος εγκρίθηκαν μόλις 6, στο Ρέθυμνο μόλις 3, στο Λασίθι μόλις 4 και στα Χανιά μόλις 5).

      Ενδεικτικά οι τομεάρχες γεωπόνοι σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης πέρυσι ανέρχονταν σε 36 και φέτος αριθμούν μόλις τους 18 (δεν αναλογεί ούτε καν ένας τομεάοχης ανά ένα Δήμο !!!!!!!). Ανάλογες είναι και οι μειώσεις στον αριθμό των εργατοτεχνιτών (παγιδοθετών) όπου έχουν υποστεί και μείωση του αριθμού των συνολικά εργάσιμων ημερών από 60 σε 42 καθώς επίσης και μείωσης του ημερομισθίου από 30 € σε 22 €.

     Σε σχέση με το συνολικό κόστος του έργου αν αναλογιστούμε τα απολογιστικά οικονομικά στοιχεία των τελευταίων ετών (π.χ για τον Ν. Ηρακλείου 4.546.000 € συνολικό κόστος δακοκτονίας κατά το έτος 2010, 4.832.000 € συνολικό κόστος δακοκτονίας κατά το έτος 2011) εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι παρά τις γενναίες περικοπές στο προσωπικό, το κόστος της δακοκτονίας αυξάνεται αντί να μειώνεται και αυτό οφείλεται στον μεγαλύτερο αριθμό επεμβάσεων λόγω μη ύπαρξης αξιόπιστων δεδομένων.

        Η σημερινή κατάσταση στο νησί χαρακτηρίζεται επιεικώς ως παρωδία από άποψη ετοιμότητας του συμπλέγματος των μηχανισμών και παραγόντων που συνεπικουρούν στην δακοκτονία, αφού πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι Η επιτυχία της καταπολέμησης σχετίζεται με:

  • την έγκαιρη και αντιπροσωπευτική της περιοχής παγιδοθεσία. Προϋπόθεση: ο ακριβής εντοπισμός των θέσεων από τους ειδικούς επιστήμονες (επόπτες , τομεάρχες) και η παρουσία του αναγκαίου αριθμού παγιδοθετών.
  • την έγκαιρη αξιολόγηση των ευρημάτων – δεδομένωνo Προϋπόθεση: η παρουσία του αναγκαίου αριθμού γεωπόνων τομεαρχών .
  • την έγκαιρη και ορθή εφαρμογή των ψεκασμώνo Προϋπόθεση: η έγκαιρη προμήθεια των φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων, η παρουσία του αναγκαίου αριθμού ψεκαστών και η ικανότητα τους για την αποτελεσματική εκτέλεση του έργου.

        Σήμερα τέλη Ιουνίου, του κρισιμότερου μήνα σε ποσοστό 80 % για την αποτελεσματική έκβαση της δακοκτονίας 1. δεν έχει ολοκληρωθεί η παγιδοθεσία σε όλες τις ελαιοκομικές περιοχές του νησιού ενώ σε κάποιες δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Σημειωτέον ότι όπου έχει γίνει είναι άτυπα και οφείλεται στην τόλμη κάποιων που ανέλαβαν την πολιτική ευθύνη 2. δεν υπάρχουν καθόλου αποθέματα φυτοπροστατευτικών σε κάποιους νομούς για να γίνει έστω ο πρώτος καθολικός ψεκασμός.
3. οι υπηρεσίες παρά την τιτάνια προσπάθειά τους αδυνατούν να διαχειριστούν από μόνες τους όλο αυτό το εγχείρημα, και Σε αυτή την συγκυρία, για την ενίσχυση του έργου της δακοκτονίας και αντιμετώπιση της κατάστασης, υπάρχουν πρωτοβουλίες εθελοντισμού από γεωπόνους Ενώσεων και μεμονωμένους ιδιώτες καθώς επίσης και κάποιους λιγοστούς Δήμους οι οποίοι έχουν ενεργοποιήσει τους γεωπόνους τους και τις τοπικές κοινότητες έπειτα από πρόσκληση για συνδρομή των αρμοδίων υπηρεσιών.
       Από τα παραπάνω γίνεται πλήρως αντιληπτό ότι η φετινή ελαιοπαραγωγή κινδυνεύει περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά και παρά το γεγονός ότι αναμένονταν αυτή η εξέλιξη, δεν ελήφθησαν εκείνες οι πρωτοβουλίες που θα περιόριζαν τις αρνητικές επιδράσεις της.
Σε αυτή την φάση πρέπει να τονιστεί ότι η ΔΕ του ΓΕΩΤΕΕ/π.Κρήτης με υψηλό αίσθημα ευθύνης έγκαιρα επεξεργάστηκε και κατέθεσε στο ΥΠΑΑΤ, στην Περιφέρεια και τις Περιφερειακές Ενότητες και δημοσιοποίησε στον τύπο, μια επιστημονικά τεκμηριωμένη, βελτιωμένη και εκσυγχρονισμένη προσέγγιση στην μεθοδολογία υλοποίησης της δακοκτονίας με δολωματικούς ψεκασμούς και έδωσε ερέθισμα για πιλοτική εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων.
       Βάσει αυτής της προσέγγισης αναλύονταν ο ρόλος και η ευθύνη του καθενός εμπλεκόμενου (ΥΠΑΑΤ, Περιφέρεια και Π.Ε, Δήμοι , Ινστιτούτα Ερευνητικά και Ιδρύματα, ΕΑΣ και Αγροτικοί Συν/μοί, Γεωπόνοι επόπτες και τομεάρχες, Εργατοτεχνίτες).
Με την πρόταση αυτή αναδεικνύονταν ο επιστημονικός ρόλος του τομεάρχη γεωπόνου εκσυγχρονιζόταν με νέες τεχνολογίες το σύστημα εντοπισμού των παγιδοθεσιών, ελαχιστοποιούνταν ο αριθμός των παγιδοθετών, , δίνονταν κατευθύνσεις για την αλλαγή του τρόπου ανάθεσης στους εργολάβους του ψεκασμού, αναδεικνύονταν ως δημόσιο έργο που θα έπρεπε να επιλέγεται βάσει της συμφερότερης προσφοράς, έβαζε κριτήρια στην διαδικασία επιλογής αυτών και τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν, διασυνδέονταν η αποτελεσματικότητα του ψεκασμού με την αποζημίωσή των εργολάβων, επισημαίνονταν η κρισιμότητα της έγκαιρης προμήθειας των φυτοπροστατευτικών, αναδεικνύονταν οι μεθόδοι ενεργοποίησης των τοπικών κοινωνιών και παραγωγών για άσκηση «κοινωνικού ελέγχου», υπεισέρχονταν η αναγκαιότητα της τεκμηρίωσης της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και της Ιχνηλασιμότητας, αναδεικνύονταν η απαίτηση για επιμόρφωση τόσο των τομεαρχών όσο και των παραγωγών και τέλος έβαζε την διάσταση της επιλογής περιοχών πιλότων για την έναρξη εφαρμογής εναλλακτικών μεθόδων όπως αυτής της μαζικής παγίδευσης.
          Δυστυχώς όμως για άλλη μια φορά η πρόταση είχε την ίδια τύχη όπως και άλλες ανάλογες παλαιότερες, ως να απευθύνθηκε σε ώτα μη ακουόντων, με το πρόσχημα ότι δεν ήταν αρκετός ο χρόνος για να μετασχηματιστεί όλο το σύστημα.
Η ΔΕ του ΓΕΩΤΕΕ/π.Κρήτης λυπάται γιατί τόσο στο ΥΠΑΑΤ (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) όσο και στο Υπ. Οικονομικών φαίνεται να αγνοούν επιδεικτικά τη σημασία που έχει το ποιοτικό ελαιόλαδο στην οικονομία του νησιού και της χώρας, παρά τις επαναλαμβανόμενες κορώνες περί της ανάγκης για «επανεκκίνηση της οικονομίας της χώρας από τον αγροτικό τομέα», παρά τα «καλάθια των προϊόντων» κλπ.
        Η φετινή απόφαση αυτή του ΥΠΑΑΤ εκθέτει ξανά την Περιφέρεια συνολικά αλλά και τα στελέχη της, που διαβεβαίωναν καθησυχαστικά ότι η δακοκτονία θα διεξαχθεί κανονικά φέτος.
      Σήμερα η Περιφέρεια Κρήτης σε πρώτη φάση πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της και να ανατρέψει αυτή την απόφαση συντονίζοντας την άμεση, δυνατή, ανυποχώρητη αντίδραση όλων των φορέων του νησιού.
       Επίσης καλούμε την Περιφέρεια να υιοθετήσει την πρόταση του ΓΕΩΤΕΕ Π. Κρήτης και να αντιληφθεί ότι είναι μονόδρομος ο εκσυγχρονισμός του συστήματος της δακοκτονίας προκειμένου την επόμενη χρονιά να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα καταστάσεις κρίσης όπως αυτές των τελευταίων δύο ετών.
      Κλείνοντας όμως οφείλουμε ως ΔΕ να επισημάνουμε ότι μέχρι να ανατραπεί η υπουργική απόφαση, δεν υπάρχει περιθώριο για οποιαδήποτε χρονοκαθυστέρηση και καλούμε όλους τους προαναφερόμενους εμπλεκόμενους φορείς αλλά και τους μεμονωμένους παραγωγούς, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και πατριωτισμό σε μια ενιαία συντονισμένη συστράτευση, προκειμένου να διασωθεί ποσοτικά και ποιοτικά η φετινή παραγωγή η οποία αποτελεί πλέον πραγματικό παράγοντα επιβίωσης».

24/06/2012

Για το ΔΣ του ΓΕΩΤΕΕ /π. Κρήτης

Ο πρόεδρος

Δρ. Αλέκος Στέφανος

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s